Berättelsen om Gamla stans cykel

 
En vit vinter för många år sedan

En vit vinter för många år sedan

Cykelhandeln i Gamla Stan låg från början på Stora Nygatan 13 men flyttade efter några år till nr 20 där vi låg kvar i 97 år. Detta hus i sin ursprungliga skepnad, byggdes enligt uppgift redan 1639. Förändringar i antal våningar och avgränsningar inom lägenheter och lager har skett i olika omgångar under årens lopp.

Gränden mittemot på Stora Nygatan sägs också ha gått rakt genom fastigheten med ett valv över som man kan se på andra ställen i Gamla Stan. Den nuvarande gården var då en del av gränden och butikens södra del utgjorde det öppna valvet med lägenhet ovanför. Detta kan också skönjas inifrån gården i basen av husväggen där öppningen skulle ha varit.

Skalden Carl Michael Bellman ska ha bott i en del av huset mellan 1787 – 1789 med hustru Lovisa och tre söner. Den korta perioden tillhörde tyvärr inte Bellmans lyckligaste. Andre sonen Elis rycktes bort i smittkoppor i juli 1787 och CM själv inlämnade en ansökan om personlig konkurs 1788. Cykelbutikens bakre förråd, med den idag förseglade dörren mot Yxsmedsgränd skulle enligt uppgift ha utgjort bostaden.

Det tidigaste dokumentet som har med butiksverksamheten att göra och vi kunnat ta del av är från 1904 då butiken var sybehörsaffär. Den nuvarande verkstaden hade då utgång direkt på gården, vilket fortfarande framgår av fasaden under ett av dess fönster. Utgång till trapphuset har öppnats senare.

Den första oktober 1917 inleddes cykelverksamheten i lokalerna. Sport & Velocipedaffären John Peterson, med dåvarande adress Stora Nygatan 13, redogör i sin ansökan till myndigheter och finansiärer för sina tillgångar enligt faksimil från augusti samma år. John-Pelle, som han redan då kallades, hade också 10 års anställning i Velocipedaktiebolaget August Lindblad som referens.

Vid sidan av försäljning av Crescent tillverkades också cyklar under två egna märken under 1920-talet. Turist och Panter, sammansattes på gården av som mest 6 anställda och vinschades upp till vindsvåningen för lagring. Under Petersons tid som ägare av butik och verkstad införlivades även verksamheten på Götgatan, intill Medborgarplatsen. Denna butik finns fortfarande kvar som JPS, John-Pelle Sport. Verksamheten i Gamla Stan betraktades som filial och hade en egen föreståndare. Nästa innehavare, Gösta Fredriksson, började som anställd cykelreparatör 1945 och fick 1964 ta över verksamheten.

Gösta arbetade kvar en tid efter att Göran Hedberg tog över butik och verkstad 1982. Göran började redan som 14-åring 1957 som cykelreparatör på hos Åke Eriksson CykelSport på Herkulesgatan 19, vilken 1962 flyttade till Regeringsgatan 97, när Klarakvarteren började rivas.

Görans omtalade och mångåriga erfarenhet som reparatör och hjulbyggare för racercyklister och elitåkare vittnar den välbesökta butiken om sedan många år.


I samband med att undertecknad inledde sin bana som cykelmotionär 1982 så var det naturligt att, liksom många andra på resan till och från arbetsplatsen, angöra Görans verkstad och få hjälp med allt som kan tänkas uppstå både på racer och åretruntcykel.

När sen Cykelhistoriska föreningen hade sitt första möte 1996, var ju naturligtvis Göran en av deltagarna och har bidragit till flera kunders förstärkta intresse även som medlemmar i föreningen. När Görans hälsa nu medfört att det sista årets verkstadsarbete skett med bl a undertecknads hjälp, mest utifrån ett brinnande intresse, men också med Göran som läromästare, så har det också inneburit en insikt om vad det skulle innebära att ta över. Det var därför med stor glädje som uppdraget nu delas med sonen Martin med erfarenhet i branschen från både Sverige och Norge under flera år.

Det är med stor ödmjukhet som far och son nu blivit den traditionsrika verksamhetens fjärde ägare och med ambitionen att, efter viss uppfräschning av lokalerna, fortsätta förvalta det arv med service och kunskap som alltid varit företrädarnas ledstjärna.
 

2013 såldes huset på Stora Nygatan 20 och vi förlorade då lagerutrymmen samt delar av butiken. Vår nuvarande lokal stod tom efter en tidigare konkurs och möjligheten att flytta till en större, rymligare och modernare lokal kunde då ske. Efter flera månader av renovering och återskapning av den gamla lokalen öppnade vi porten den 5e september.

Exteriör vid Stora Nygatan 20

Exteriör vid Stora Nygatan 20

Foto från Bike in Tweed 2011

Foto från Bike in Tweed 2011

Stora Nygatan 44

Stora Nygatan 44

Lars-Åke och Martin Fredberg tillsammans med hunden Tessan och Martins son Iver

Lars-Åke och Martin Fredberg tillsammans med hunden Tessan och Martins son Iver